Η βιολογια της θετικης σκεψης.

Η βιολογία της θετικής σκέψης.

Η ζωή μας είναι οι σκέψεις μας.

Στη διατήρηση της υγείας μας οι σκέψεις μας παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο.

Ο τρόπος σκέψης μας είναι αυτός ο οποίος μας προσφέρει την οπτική με την οποία βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.

Η αισιοδοξία , η αγάπη, η καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω μας και η ποιότητα αυτών ρυθμίζουν και τη σωματική μας υγεία.

Η γαλήνη στις σκέψεις η αποφυγή του θυμού και του εγωισμού βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και να τις διαχειριζόμαστε με αποτελεσματικό τρόπο.

Δεν είναι οι καταστάσεις που μας πλήττουν αλλά ο τρόπος που τις διαχειριζόμαστε.

Ας προσθέσουμε πολύ γέλιο στη ζωή μας και ας συνυπάρξουμε με τους ανθρώπους ειρηνικά και ευχάριστα.

Το 95% των σκέψεων μας για το μέλλον οι οπο΄λιες σκέψεις και μας δημιουργούν ανησυχία, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν ποτέ. Συνεπώς γιατί αυτή η ανησυχία ;

Αγάπη και κατανόηση σε συνδυασμό με τη θετική οπτική σίγουρα είναι αρετές οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σε κάθε άνθρωπο πολλά και ποιοτικότερα χρόνια ζωής.

error: Content is protected !!