Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Ανθρώπινο Δυναμικό των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Α.Ε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί………. Εδώ προσφέρουμε συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων , περιβάλλον συνεργασίας, διαρκή εξέλιξη

    error: Content is protected !!